Etivisu

B2B.fi on nimensä mukaisesti B2B –yhteistyöpalveluja ja muita markkinointiin liittyviä palveluja tarjoava yritys. B2B.fi on perustettu vuonna 2000 ja sen päätoimipaikka on Helsinki. B2B eli b-to-b-markkinointi tarkoittaa yritykseltä yritykselle markkinointia, jossa markkinoidaan ammattikäyttöön tarkoitettuja tuotteita sekä palveluja yrityksen ostopäätöksiä tekeville henkilöille. Yritysmarkkinointi eli B2B-markkinointi on haluttu erottaa erilliseksi markkinoinnin osa-alueeksi kuluttajille suunnatusta markkinoinnista, jonka kautta markkinoidaan kulutushyödykkeitä. Yritysmarkkinointiin kuuluvat myös vaiheet, jotka edeltävät kulutushyödykkeiden jakelussa kuluttajamyyntiä. Tällaisia yritysmarkkinointiin kuuluvia vaiheita ovat esimerkiksi markkinointitoimenpiteet, jotka kohdistuvat tukkuportaaseen; tällaisen markkinoinnin katsotaan olevan yritysmarkkinointia, koska markkinointi kohdistuu tukkuyritykseen loppukäyttäjän sijaan. Yritysmarkkinointi onkin liiketoimialueeltaan laajempi kuin kuluttajamarkkinointi jokaisen kulutushyödykkeen valmistusketjussa esiintyvien yritysten välisten liikesuhteiden ansiosta.

Miksi juuri me?

Meillä on yli 10 vuoden kokemus B2B-markkinoinnista ja esimerkiksi useat tekemämme asiakastyytyväisyysmittaukseet osoittavat, että palvelumme on ollut erittäin onnistunutta. Esimerkiksi viimeisimmässä, marraskuussa 2015, tekemässämme asiakastyytyväisyysmittauksessa saimme asiakkailta arvosanan 9.6/10. Tulos on erittäin hyvä, mutta tähtäämme vieläkin parempaan!

Mikä sitten tekee meistä niin hyviä? Uskoisimme, että avainasia onnistumisessamme on se, että käytämme runsaasti aikaa ihanteellisen asiakasryhmän valitsemiseen ja kohdistamme tuotteiden tai palveluiden markkinoinnin juuri niille, joille kyseisellä yrityksellä on tarjottavanaan jotakin erittäin hyödyllistä ja jotakin sellaista, mitä muut eivät voi tälle toiselle yritykselle tarjota. Emme pyri tarjoamaan tuoteita tai palveluita koko maailmalle, koska katsomme tällaisen toiminnan olevan markkinointi- sekä myyntiresurssiemme hukkaamista emmekä usko tällöin niiden kaikista potentiaalisimpien asiakkaiden löytävän luoksemme. Oikeanlainen keskittäminen on siis toimintamme avainasia numero yksi! Omien voimavarojen kohdentaminen sekä segmentointi on niin tärkeä asia, että olemme omistaneet sille kokonaisen oman sivun. Voit lukea tästä aiheesta lisää sivulta ”Kohdentaminen ja segmentointi”.

Toinen tärkeä onnistumisemme takaaja on ollut se, että varmistamme aina etukäteen, että tarjoamamme tuotteet tai palvelut ovat juuri kyseiselle asiakkaalle sopivia. Jos kyseinen tuote on samanlainen kuin kilpailijoillamme, pyrimme miettimään, millä tavalla voisimme erottua muista ja miten voisimme tarjota asiakkaalle sellaisen kokonaisuuden, joka olisi kaikkien muiden tarjouksia parempi. Muista erottuminen on jopa tärkeämpää kuin ehkä uskotkaan. Parempi kokonaisuus ei välttämättä tarkoita halvempaa kokonaisuutta, vaan se voi tarkoittaa myös esimerkiksi tuotetta, joka on kauttamme nopeammin ostettavissa kuin kilpailijoilta. Parempi kokonaisuus voi tarkoittaa myös esimerkiksi kokonaisuutta, joka on helpommin ymmärrettävissä kuin kilpailijoiden vastaava kokonaisuus. Otamme usein asiakkaan mukaan palvelun tai tuotteen kehittämisprosessiin, mikä saa asiakkaan sitoutumaan palveluun tai tuotteeseen ihan eri tavalla; vaikutusmahdollisuus tuotteen tai palvelun kehittämisen suuntaan juuri oman yrityksen tarvitsemalla tavalla on usein erinomainen kilpailuvaltti!

Esitämme asiakkaillemme konkreettisesti asiakkaan saaman arvon. Käytämme asiakkaidemme kanssa heidän omaa kieltään, mikä tarvii hieman pohjatutkimusta etukäteen, jotta tutustumme yrityksen yrityskulttuuriin ja sitä kautta yrityksen käyttämään sisäiseen kieleen. Tarjoamme tietoa jokaiselle, joka osallistuu ostopäätöksen tekoon.
Olemme erittäin aktiivisia verkossa ja tuomme tuotteitamme ahkerasti esille. Nykyaikana netti on arvokas informaatiolähde sekä mainoskanava, josta asiakkaat etsivät tietoa ja vastauksia aikaisempaa monipuolisemmin. Huolehdimme siitä, että asiakkaamme löytävät verkosta tarvitsemansa tiedot tuotteistamme. Päivitämme tietoa säännöllisesti ja tarjoamme asiakkaille jatkuvasti uutta tietoa. Huolehdimme siitä, että tarjoamamme tieto kiinnostaa asiakasta. Pyrimme aktivoivaan verkkoläsnäoloon!
Testaamme ja parannamme asiakaspalveluprosessiamme säännöllisesti koko ketjun osalta alkaen siitä hetkestä, kun asiakas aloittaa ratkaisun etsimisen tuotteen ostamisesta tuotteen käyttämiseen ja lisäpalveluiden tarvitsemiseen asti. Teemme jatkuvasti työtä sen eteen, että voitamme asiakkaat puolellemme aina uudelleen ottaen huomioon asiakkaan omat toimintatavat. On tärkeää tehdä omasta yrityksestä myyntiä tuottava markkinointiosaaja!